Pytania i odpowiedzi

Od odpowiedzialnej postawy każdego z nas zależy, jak długo będziemy stawiać czoła pandemii. W każdym z nas jest moc i siła. #TestujSieNaCovid #StaySafe

Dlaczego warto robić testy?

Posiadając wiedzę o swoim stanie zdrowia jesteśmy w stanie aktywnie wpływać na ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa. Pacjenci bezobjawowi oraz ci którzy mają objawy choroby, a nie przestrzegają zasad izolacji, mający aktywną formę wirusa w organizmie, stanowią spore zagrożenie dla otoczenia.

Na czym test RT-PCR?

Test na obecność koronawirusa to złożony proces. Materiał do testów genetycznych w kierunku COVID-19 pobiera się z nosa lub gardła pacjenta przy użyciu specjalnego patyczka zakończonego wacikiem. Po pobraniu próbki trafiają do specjalistycznego laboratorium diagnostycznego gdzie izolowany jest materiał genetyczny koronawirusa, a następnie poddawany reakcji sprawdzającej czy w materiale badanym pojawiają się 2 lub 3 specyficzne geny charakterystyczne wyłącznie dla SARS-CoV-2. Badanie trwa nawet kilka godzin.  Test RT-PCR charakteryzuje się wysoką czułością i swoistością. Skuteczność badania wynosi 95 proc.

Czy warto robić testy na COVID?

Test RT-PCR na COVID umożliwia wczesne wykrycie materiału genetycznego wirusa,  już przeddzień wystąpienia objawów, zanim liczba antygenów osiągnie poziom detekcji wymagany przez inne metody. Przechodząc COVID bezobjawowo lub skąpoobjawowo możemy zarażać, a wirus pozostawia trwałe ślady w organizmie. Testowanie i wiedza o swoim stanie zdrowia pozwala zmniejszyć ryzyko zakażenia osób bliskich.

Czy ma sens wykonanie testu na COVID w weekend?

Wielu Polaków podczas różnych okazji decyduje się spotkać z rodziną/przyjaciółmi/znajomymi. Jeśli weźmiemy pod uwagę sytuację epidemiczną
w Polsce, istnieje ryzyko, że te spotkania przyniosą nowe zakażenia. Najpewniejszym sposobem, by dowiedzieć się, czy doszło do zakażenia
SARS-CoV-2 jest wykonanie testu.  Testując się w weekend spokojnie możemy powrócić do pracy czy realizować zaplanowane działania,
np. spotkania biznesowe.

Kiedy zrobić test na COVID?

  • Jeśli podejrzewasz, że ktoś mógł cię zarazić i chcesz to sprawdzić, aby nie ryzykować zdrowiem twoich bliskich i innych osób – przeprowadź test po 7  dniach od ekspozycji na wirus.
  • Dodatkowo zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, od 30 marca br. osoby powracające z zagranicy, mogą mieć skróconą nałożoną kwarantannę. Warunkiem jest uzyskanie negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego w ciągu 48h po przekroczeniu granicy.
  • W przypadku wyjazdów zagranicznych kiedy to zaświadczenia o negatywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 metodą RT-PCR wymagane jest przez właściwe organy niektórych państw w związku z zamiarem przekroczenia granicy.

Koronawirus a grypa – czy mając grypę mogę otrzymać wynik dodatni na COVID-19?

Nie, pomimo, że zarówno grypa jak i COVID-19 wywoływane są przez wirusy.
COVID-19 wywołuje koronawirus zidentyfikowanym po raz pierwszy w 2019 r.  SARS-CoV-2, zaś grypa wywoływana jest przez wirusy grypy Ortomyksowirusy należące do trzech rodzajów A, B, C.

Między COVID-19 i grypą istnieją pewne podobieństwa. Oba wirusy atakują przede wszystkim układ oddechowy pacjenta, przenoszą się z człowieka na człowieka drogą kropelkową i w obu przypadkach powikłaniem może być zapalenia płuc. Grypę charakteryzuje także krótszy okres inkubacji, czyli czas który mija od wniknięcia wirusa do organizmu pacjenta do pojawienia się pierwszych objawów infekcji. W przypadku grypy jest to zazwyczaj ok. 2-3 dni, podczas gdy średni czas wylęgania dla COVID-19 wynosi ok. 5 dni. Podobieństwa i różnice między grypą a COVID-19 szczegółowo opisane są na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

W przypadkach obu z tych chorób bardzo ważna jest odpowiednio wczesna diagnoza, która umożliwia wdrożenie odpowiedniego postępowania medycznego, które w przypadku chorych z COVID-19 może obejmować ich izolację w celu zapobiegnięcia dalszemu rozprzestrzenianiu się tej choroby.
Odróżnienie obu chorób jest możliwe tylko na podstawie badań laboratoryjnych min. testu molekularnego RT-PCR. Test molekularny RT-PCR wykonywany jest na podstawie wymazu z gardła lub nosogardzieli pacjenta i ma na celu wykrycie w jego organizmie materiału genetycznego charakterystycznego tylko dla danego wirusa, co z wysoką skutecznością potwierdza infekcję tym patogenem.

Jak pobrać próbki do badania testem RT- PCR?

 

Chcesz zrobić test na koronawirusa?

 

Translate »